Dlaczego warto przeprowadzić audyt organizacyjny?

Korzyści z audytu organizacyjnego

3. Poszukiwanie impulsu do rozwoju i wyjścia z etapu stagnacji, objawiającej się najczęściej:

 

 • Problemami z realizacją celów i niezadowalające wyniki przedsiębiorstwa.

 • Niską lub ujemna dynamika zysku firmy.

 • Napięcia wewnętrzne spowodowane powyższymi punktami i ogólnym poczuciem braku efektywności podejmowanych działań.

2. Wstępnie zdiagnozowana nieefektywność procesu.

 

W takich przypadkach liderzy organizacji poprzez własne obserwacje dokonali już ogólnego rozpoznania problemu lub zdefiniowali proces który chcieliby usprawnić i poszukują wsparcia oraz metodyki jak sprawnie przeprowadzić proces poprawy efektywności.

1. Planowanie kluczowych zmian organizacyjnych w obszarach:

 • Wdrożenie lub wymiana systemów informatycznych taki jak ERP, CRM, BI.

 • Realizacją projektów z obszarów: transformacji cyfrowej, digitalizacji lub wdrażania idei Data Driven.

 • Zmianą lub przeglądem modelu biznesowego.

 • Realizacją kluczowego dla firmy projektu handlowego.

 • Przygotowania metodologii budowy strategii firmy. 

Darmowa konsultacja

Umów Konsultację

Dane kontaktowe

 

794 115 512

 

kontakt@jacekantczak.pl

 

ul. Leśna 33/7, Gdynia

 

NIP 583 259 38 23

Menu

 

Start

 

Usługi

 

Case Study

 

Blog

Newsletter

 

Zapisz się na newsletter z którego dowiesz się jak budować wzrost Twojej firmy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Ile trwa audyt przedsiębiorstwa?

 

Nie ma ściśle określonych ram czasowych – może to być kilka dni lub kilka tygodni obserwacji, rozmów z pracownikami i liderami organizacji, czas trwania zależy od zakresu projektu i jest ustalany przed jego rozpoczęciem.
Następnie sporządzany jest raport opisujący przyjęte metody badawcze, wszystkie zaobserwowane zjawiska oraz rekomendacje zmian i usprawnień.

Diagnoza jest prowadzona na bazie zweryfikowanej metodyki, opartej o ewidencję i rozpoznanie procesów, poprzez spotkania warsztatowe z uczestnikami procesu.
Obiektywne spojrzenie niezależnego konsultanta, nieobciążonego wewnętrznymi relacjami, zapewnia rzetelność przeprowadzonych analiz i badań. Pozwala też dostrzec problemy, które mogą być trudne do rozpoznania z wewnątrz.

Najmocniejsze elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Audyt efektywności przedsiębiorstwa

Każda firma jest specyficzna i wyjątkowa, jednocześnie każda staje przed podobnymi wyzwaniami związanymi z rozwojem i nieuchronnymi kryzysami. Ważne aby być przygotowanym na kryzysy oraz napędzać rozwój przez efektywność realizowanych procesów. Jeśli zarządzanie operacyjne absorbuję większość Twojego czasu - doradztwo to dobry kierunek, a audyt to pierwszy krok.   

Obawiasz się czy planowane zmiany będą trwałe, skuteczne i zaangażują Twoich pracowników?

Potrzebujesz obiektywnej oceny efektywności realizowanych procesów? 

Najmocniejsze elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Audyt organizacyjny – kiedy go potrzebujesz?

Powodów jest naprawdę wiele, wśród których najistotniejsze to: 

 

 • Zdefiniowanie kluczowych elementów modelu biznesowego, wraz z opracowaniem propozycji wartości, będącej bazą dla działań handlowych i marketingowych. Zdefiniowany model biznesowy to szeroki obraz firmy, dający przestrzeń do strategicznego myślenia o jej rozwoju.

 • Budowa świadomości w obszarze efektywności realizowanych procesów, wraz wskazaniem procesów mających największy wpływ na tą efektywność oraz rekomendacjami ich optymalizacji.

 • Określenie drogi do budowy przewagi konkurencyjnej, dzięki skupieniu na tych kompetencjach organizacji, które zapewnią najszybszy rozwój i sukces.

 

Decydując się na audyt przedsiębiorstwa uzyskasz poprzez transfer wiedzy dostęp do sprawdzonych metodologii i szereg informacji jak wygrać z rynkiem oraz rozwijać firmę i pracowników. Ponadto otrzymasz zestaw indywidualnie opracowanych wskazówek i wytycznych, które pomogą zwiększać efektywność firmy i zapobiec występowaniu wielu problemów w przyszłości.  

Model współpracy i metodologię realizacji projektu określamy wspólnie po dyskusji o stojących przed firmą wyzwaniach, jednocześnie bazą diagnozy przedsiębiorstwa jest zazwyczaj analiza modelu biznesowego.

 

Innymi, często wykorzystywanymi metodykami są:

Ewidencja procesów i ich wizualne odwzorowanie, ułatwiające analizę i ocenę sprawności z wykorzystaniem notacji BPMN

Ocena efektywności struktury organizacyjnej, czyli podziału zadań, odpowiedzialności i decyzyjności oraz weryfikacja ogólnego systemu zarządzania.
Badanie kultury organizacyjnej, pozwalające uchwycić zasady i niepisane normy, których znajomość jest niezbędna to przeprowadzenia nawet najmniejszej zmiany.
Definiowanie kluczowych czynników sukcesu, określających te kompetencje organizacji, których wzmocnienie pozwoli budować przewagę konkurencyjną.

 

Chcesz skorzystać z audytu przedsiębiorstwa?
Zadzwoń
794 115 512, lub zapisz się na niezobowiązująca rozmowę

Umów się na audyt

Dla kogo jest audyt organizacyjny? 

Analiza  przedsiębiorstwa ma zastosowanie w wielu sytuacjach, najczęściej korzystają z niej właściciele i dyrektorzy oraz menedżerów i liderzy obszarów. Sytuacje w których firmy poszukują doradztwa można ogólnie podzielić na trzy grupy:

Czym jest audyt firmy?

Audyt, diagnoza, analiza firmy – te wszystkie działania finalnie polegają na weryfikacji realizowanych w organizacji procesów i ocenie ich efektywności, czyli pozyskania obrazu stanu obecnego w jakim znajduje się przedsiębiorstwo.

Efektem diagnozy organizacji jest raport, przedstawiający opis stanu obecnego analizowanych obszarów - na ogół w postaci map procesów, wnioski z poczynionych obserwacji oraz sugestie dotyczące usprawnień i zmian.

Taki audyt może obejmować całą organizację albo wytypowaną jej część lub wybrany proces.

Najskuteczniejszy jest zewnętrzny audyt przedsiębiorstwa – czyli przeprowadzany przez niezależny podmiot.

Zapewnia to obiektywne, chłodne spojrzenie na funkcjonowanie organizacji. Pomoc zewnętrznego eksperta w tym zakresie to również możliwość skorzystania z specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i wypracowywanej latami zweryfikowanej metodologii.

Kontakt

Sprawdź podczas 30 min. darmowej konsultacji jak mogę Cię wesprzeć w wyzwaniach, z którymi obecnie mierzy się Twoja firma

Jak wygląda audyt przedsiębiorstwa?

Sprawdź podczas 30 min. darmowej konsultacji jak mogę Cię wesprzeć w wyzwaniach, z którymi obecnie mierzy się Twoja firma

Audyt efektywności przedsiębiorstwa jest dla Ciebie.