Kontakt

Sprawdź podczas 30 min. darmowej konsultacji jak mogę Cię wesprzeć w wyzwaniach, z którymi obecnie mierzy się Twoja firma

Porozmawiajmy podczas darmowej konsultacji

Najmocniejsze elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jak zbudować szeroką listę czynników, z których wytypujemy te najistotniejsze?

Darmowa konsultacja

Umów Konsultację

Doradztwo biznesowe Jacek Antczak

Dane kontaktowe

 

794 115 512

 

kontakt@jacekantczak.pl

 

ul. Leśna 33/7, Gdynia

 

NIP 583 259 38 23

Menu

 

Start

 

Usługi

 

Case Study

 

Blog

 

Opinie

Newsletter

 

Napisze do Ciebie z pomysłem, jak możemy rozwinąć twój potencjał.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kluczowe Czynniki Sukcesu (KCS) to kryteria, stanowiące punkt odniesienia dla działań organizacji.

 

To konkretne kompetencje, których właściwe użycie wpływa bezpośrednio na spełnienie oczekiwań klienta oraz pozycję organizacji na rynku. Analiza kluczowych czynników sukcesu to metoda służąca do analizy zasobów oraz kompetencji analizowanego przedsiębiorstwa. Metoda oparta o zasadę Paretto, gdzie około 20% wszystkich czynników ma znaczący wpływ na 80% wyników firmy oraz odwrotnie – 80% czynników ma wpływ na 20% efektów działalności przedsiębiorstwa. Oznacza to, że nie we wszystkich obszarach przedsiębiorstwo musi posiadać dominującą pozycję. Istotne są te kryteria, które warunkują przewagę konkurencyjną oraz dają możliwość rozwoju.

Te najmocniejsze strony przedsiębiorstwa to właśnie kluczowe czynniki sukcesu. Często stanowią one jednocześnie krytyczne czynniki sukcesu (czyli nie tylko mocne, ale i wrażliwe punkty), ponieważ są niezbędne do rozwoju organizacji i otwierają jej najlepszą ścieżkę do zdobycia dominującej pozycji na rynku, na którym funkcjonuje.

Jakie korzyści uzyskasz ze współpracy?

Kluczowe Czynniki Sukcesu

Biznes – czyli czynniki wskazywane przez głównych interesariuszy organizacji.

Klienci – mimo, że uzyskanie głosu klienta nie jest łatwym zadaniem, żadna organizacja chcąca się rozwijać nie może zrezygnować z procesu zbierania feedbacku i oceny produktu, usługi czy organizacji jako całości.

Procesy – gdzie na podstawie analizy procesów zbieramy informacje o kluczowych działaniach w głównych procesach mających największy wpływa na efektywność organizacji.

Popularną i sprawdzoną metodą jest ich pozyskanie z trzech odmiennych źródeł którymi są:

Najmocniejsze elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Czy można dokonać samodzielnej analizy czynników sukcesu?

Choć analiza kluczowych czynników sukcesu to podręcznikowa metoda oparta o sprawdzone schematy działania, musimy pamiętać,
że korzystając z niej w praktyce, trzeba uwzględnić szereg zmiennych. Ogromne znacznie ma na przykład stopień rozwoju firmy. Inne czynniki sukcesu będą kluczowe dla młodej organizacji znajdującej się na etapie inwestycji, na zwrot z których trzeba poczekać kilka lat, a inne dla przedsiębiorstwa, które po latach działania notuje spadki wydajności.

 

Przy analizie czynników sukcesu istotne znaczenie ma także poziom zróżnicowania oferty danej organizacji oraz grupy jej klientów.
W przypadku wąskiej specjalizacji i ściśle określonej grupy docelowej stosunkowo łatwo ustalić, od czego zależy powodzenie przedsiębiorstwa.
Jeśli zaś jej produkty są zróżnicowane albo trafiają na światowe rynki, analiza kluczowych czynników sukcesu wiąże się z rozpatrzeniem każdego segmentu z osobna.

 

Jak widać, skorzystanie z niezwykle pomocnego narzędzia, jakim jest analiza KCS, może okazać się skomplikowanym zadaniem.
Tym bardziej warto powierzyć je profesjonalnemu doradcy biznesowemu.

Najmocniejsze elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści płyną z analizy kluczowych czynników sukcesu?

Jesteś zainteresowany profesjonalnym wsparciem w tym zakresie?
Zapraszam do skorzystania z pracy nad kluczowymi czynnikami sukcesu.

Umów się na darmową konsultację

Z zasady przyjmuje się, że liczba kluczowych czynników sukcesu powinna zmieścić się w przedziale od 3 do 6, na których finalnie zostanie skupiona uwaga kadry zarządzającej. Jednak lista, z której je ostatecznie wytypujemy, musi zawierać wszystkie możliwe czynniki mające wpływ na organizację, aby ująć pełne spektrum aktywności i specyfikę firmy. 

Jeśli mamy już szeroką listę, pozostaje nam ostatni krok: nadanie wag poszczególnym czynnikom, dokonanie ich oceny oraz wybór najistotniejszych.

Analiza kluczowych czynników sukcesu to źródło wielu cennych informacji na temat przedsiębiorstwa. Pozwala na dobrą ocenę jego potencjału, co ułatwia sformułowanie strategicznych celów działalności.  Jednocześnie możemy ustalić, jakie są najsłabsze ogniwa firmy i podjąć działania mające na celu ich wzmocnienie.

 

Poddając analizie czynniki sukcesu, mamy okazję przyjrzeć się najważniejszym konkurentom w danym sektorze oraz określić pozycję firmy w stosunku do liderów w branży. To ułatwia ocenę jej wartości i pozwala na sprecyzowanie najlepszych wzorców, do których zmierzać mają działania organizacji.

Choć w procesie oceny silnych i mocnych stron przedsiębiorstwa muszą wziąć udział osoby bezpośrednio w nim związane (w szczególności kadra kierownicza, menadżerowie), ogromne korzyści przynieść może zlecenie analizy czynników sukcesu firmie zewnętrznej zajmującej się profesjonalnie doradztwem biznesowym. Obecność specjalistów zapewnia nie tylko poprawność, ale i obiektywność ocen.


Pozwala na spojrzenie na organizację „z zewnątrz”, a jednocześnie na uzyskanie takich informacji „z wewnątrz” (np. od pracowników), które zwykle są niedostępne kierownictwu czy właścicielom.

 

Kluczowe czynniki sukcesu definiuje się także, tworząc pełną listę kryteriów pozwalających na ocenę kondycji organizacji we wszystkich obszarach. Należą do nich na przykład potencjał finansowy, kwalifikacje kadry czy rozpoznawalność marki. Dzięki takiemu zestawieniu można ustalić, jakie są najmocniejsze strony firmy, a tym samym czynniki jej sukcesu. Na kolejnym etapie poddaje się je wnikliwej analizie, rozpatrując także najsłabsze punkty organizacji, które mogą wstrzymywać jej rozwój.

Lista kluczowych czynników sukcesu zależy naturalnie od rynku na którym działa firma i złożoności realizowanych procesów.. Za czynniki sukcesu uznaje się, na przykład lokalizacje stacjonarnych punktów obsługi albo dostępność półproduktów do określonych wyrobów. Aby analiza była efektywna, należy skoncentrować się na tych czynnikach, które mają największy wpływ na powodzenie w danej branży.

Kluczowe Czynniki Sukcesu (KCS)

Najmocniejsze elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Krytyczne czynniki sukcesu

Kontakt

Sprawdź podczas 30 min. darmowej konsultacji jak mogę Cię wesprzeć w wyzwaniach, z którymi obecnie mierzy się Twoja firma

Jak zdefiniować Kluczowe Czynniki Sukcesu?

Sprawdź podczas 30 min. darmowej konsultacji jak mogę Cię wesprzeć w wyzwaniach, z którymi obecnie mierzy się Twoja firma

Porozmawiajmy podczas darmowej konsultacji