O mnie

Jacek Antczak

kontakt@jacekantczak.pl

794 115 512

NIP 5832593823

Kontakt

Imię i nazwisko

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Informacja o RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do mnie w czym mogę Ci pomóc?

Wyznaczenie Kluczowych Czynników Sukcesu

 

Problem Klienta

Dyrektor Handlowy mając potrzebę budowy strategii sprzedaży i reorganizacji zespołu sprzedaży poszukiwał metodyki dającej wskazówki i przesłanki umożliwiające podjęcie najlepszych decyzji.

 

Rozwiązanie

W celu zbudowania strategii sprzedaży zaproponowano określenie przewag konkurencyjnych i pozycji rynkowej za pomocą wyznaczenia Kluczowych Czynników Sukcesu opartych o trzy perspektywy: Klienta, jako centrum zainteresowania organizacji, jego tzw. głos został określony za pomocą badań obecnych i dawnych Klientów, którzy wskazali najistotniejsze obszary współpracy. Drugą perspektywą był głos biznesu oparty o szanse i zagrożenia wskazane przez kluczowych interesariuszy organizacji, mający na nią największy wpływ. Ostatnią perspektywą był głos procesu przygotowany na bazie zdefiniowanych problemów w kluczowych procesach. Efektem zbudowania Kluczowych Czynników Sukcesu było wskazanie głównych kompetencji organizacji jako całości, przyniosło również szereg wskazówek do zbudowania efektywnej strategii. Jednak przede wszystkim organizacja zyskała metodykę do systemowej autodiagnozy i pozyskiwania kluczowych informacji przy podejmowaniu strategicznych decyzji.     

Diagnoza kultury organizacyjnej

 

Problem Klienta

Zarząd firmy widząc postępującą autonomizację celów poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz nawarstwiające się problemy kompetencyjne i komunikacyjne pomiędzy zespołami poszukiwał możliwości kompleksowego zdefiniowania źródła konfliktów.

 

Rozwiązanie

W organizacji przeprowadzono badania kultury organizacyjnej w perspektywie bieżącej sytuacji oraz stanu jakiego oczekiwano by w przyszłości. Wnioski wskazały konieczność rewizji misji i wizji firmy i podniesienie ich rangi jako kierunku działań wszystkich pracowników. Ponadto zaproponowano wprowadzenie działań wpływających na poczucie wewnętrznej wspólnoty celów.     

Optymalizacja procesu sprzedaży w firmie produkcyjno-handlowej

 

Problem Klienta

Długi i pracochłonny proces sprzedaży prowadził do spadku efektywności całego przedsiębiorstwa. Właściciele widząc zatory w realizacji zamówień, określili potrzebę przeglądu procesu sprzedaży i pozostałych kluczowych procesów w organizacji.

 

Rozwiązanie

W pierwszym etapie dokonano metodycznego przeglądu wszystkich procesów realizowanych w organizacji wraz z wykonaniem macierzy relacji, umożliwiającej zdefiniowanie procesów: głównych, pomocniczych oraz zarządzania. Kolejnym etapem było mapowanie, czyli wizualizacja procesu sprzedaży, ujawniająca wąskie gardła oraz miejsca nie dodające procesowi wartości. W efekcie wskazane zostały obszary do optymalizacji i stworzono mierniki efektywności procesu.    

Wybrane projekty

KONSULTACJA

Analiza i budowa modeli biznesowych

 

Definiowanie kluczowych czynników sukcesu 

Badanie faz

rozwoju organizacji

Badanie kultury organizacyjnej

Optymalizacja procesów

Mapowanie i modelowanie procesów

 

Czym się zajmuję?

Sprawdzona metodologia

 

Analiza organizacji realizowana będzie za pomocą metod zweryfikowanych w tysiącach firm na całym świecie. Ponadto moja metodyka oparta jest o transfer wiedzy do organizacji, dzięki czemu  budujemy kompetencje autodiagnozy. 

Indywidualne podejście

 

Pierwszy krok to analiza modelu biznesowego oraz aktualnie realizowanych procesów. Następnie określimy które procesy są najistotniejsze dla Twojej organizacji, w kolejnym kroku wspólnie ustalimy drogę do sukcesu.  

OFERTA

KONSULTACJA

Wspieram organizacje w zwiększeniu efektywności procesów biznesowych

Wspieranie organizacji we wdrażaniu zarządzania procesowego, czyli systemowej optymalizacji i modelowaniu działań, jest osią mojego podejścia do biznesu. Metodyka, wizja oraz kreatywne podejście do rozwiązywania problemów to kompetencje, dzięki którym gwarantuję rozwój Twojego biznesu

kontakt@jacekantczak.pl

794 115 512

 794 115 512