• Budowa Benchmarkingu.

Jedną z rekomendacji wynikającą z analizy modelu biznesowego było wykonanie porównania sekcji klubu, które zarządzają istotną częścią zasobów klubu i realizują główne jego procesy. Porównanie takie miało na celu zdefiniowanie obszarów, w których poszczególne sekcje działają lepiej od innych, aby umożliwić wypracowania standardów umożliwiających zmniejszenie różnic pomiędzy sekcjami i rozwój klubu jako całości. W tym celu wykorzystano metodę benchmarkingu, który kojarzy się głównie z porównywaniem konkurencyjnych firm, ale doskonale sprawdza się także do porównania jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach jednego podmiotu. Budowa benchmarkingu polega na określeniu specyficznych cech, zwanych również kryteriami, które służą do oceny jednostek będących przedmiotem analizy. Kryteria takie dotyczą zazwyczaj obszaru finansów - zarówno strony kosztowej i przychodowej, wielkości analizowanego podmiotu wyrażonego w jednostkach specyficznych dla organizacji, wyniku finansowego - dla klubu sportowego, zamienionego na wynik sportowy oraz potencjału rozwoju. Poszczególnym kryteriom, nadaje się również wagę, czyli określa ich istotność co sprawia, że analiza benchmarkingowa staje się bardziej precyzyjna i dopasowana do specyfiki działalności analizowanego podmiotu.    

Umów Konsultację

Dane kontaktowe

 

794 115 512

 

kontakt@jacekantczak.pl

 

ul. Leśna 33/7, Gdynia

 

NIP 583 259 38 23

Menu

 

Start

 

Usługi

 

Case Study

 

Blog

Newsletter

 

Zapisz się na newsletter z którego dowiesz się jak budować wzrost Twojej firmy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Opracowanie Badań i Analiz Biznesowych do Strategii Rozwoju

🔹Analiza Modelu Biznesowego 🔹Badanie Kultury Organizacji 🔹Budowa Wewnętrznego Benchmarkingu 🔹Ewidencja i Analiza Kluczowych Procesów

Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk to jeden z najprężniej działających akademickich klubów sportowych w naszym kraju. Klub posiada 10 sekcji, w których na co dzień ćwiczy ponad 1200 osób, od dzieci po olimpijczyków. Za 2023 rok klub zajął 3 miejsce w Polsce w rankingu sportu dzieci i młodzieży, czym potwierdził, że jest jednym z kluczowych ośrodków, kształtujących sportowe postawy w kraju.  

Cele Projektu

 

Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk, w ramach opracowywania nowej strategii rozwoju, potrzebował zewnętrznego spojrzenia na realizowane procesy, komunikowaną wartość oraz cały model biznesowy, aby podjąć optymalną drogę rozwoju. Pewnym wyzwaniem w projekcie było uwzględnienie, że przeciwnie niż w typowych przedsiębiorstwach, klub, działający jako stowarzyszenie, za cel nadrzędny stawia sobie nie wynik finansowy, a upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Jednocześnie projekt ten nie był pierwszym, który realizowałem dla klubu sportowego, dlatego też nie miałem większych problemów aby uwzględnić specyficzne okoliczności funkcjonowania organizacji.

Zrealizowane w Projekcie Zadania

 

  • Analiza Modelu Biznesowego. 

Mimo, że projekt konsultingowy realizowany dla klubu sportowego jest nietypowym projektem ze względu na odmienne priorytety od firm skupionych przede wszystkim na generowaniu zysku, to współpracę rozpoczęliśmy klasycznie od analizy modelu biznesowego. Taki warsztat proponuję każdej organizacji, bez względu na jej specyfikę i wielkość, ponieważ opisanie modelu biznesowego pozwala stworzyć ogólny obraz prowadzonej działalności i najistotniejszych jej elementów oraz przypomina współzależności między nimi. Analiza modelu biznesowego, to również początek refleksji strategicznej, prowadzącej do identyfikacji, planowania i wdrażania zmian, budujących skuteczność każdej organizacji i kształtujących jej przewagi rynkowe. Kolejnym argumentem za zdefiniowaniem i analizą modelu biznesowego jest fakt, że klienci zawsze, bez wyjątku, wskazują, że te 3-4h warsztatu pomogły im spojrzeć na firmę nieco inaczej niż dotychczas.

 

  • Badanie Kultury Organizacyjnej.

Kolejne zadanie projektu dotyczyło przeprowadzenia badania kultury organizacyjnej za pomocą kwestionariusza OCAI. Badanie wykonane zostało w dwóch etapach, gdzie pierwszy dotyczył stanu obecnego a drugi stanu oczekiwanego. Zdefiniowanie modelu kultury jaki posiada organizacji jest szczególnie wartościowe w momencie planowania istotnych dla przedsiębiorstwa zmian, jaką bezsprzecznie jest tworzenie strategii rozwoju firmy. Obraz kultury organizacji obecnej i oczekiwanej pomaga zweryfikować, czy strategiczne założenia organizacji są spójne z tym jak widzą ją jej pracownicy oraz w jakiej firmie chcą pracować, a taka spójność jest kluczowa dla zaangażowania pracowników, ich motywacji i chęci do wspierania i realizowania założeń opracowanej strategii.

Wypracowanie wewnętrznego konsensusu między celami organizacji i oczekiwaniami jej pracowników jest bazą do zaplanowania odpowiednich działań, określenia postaw które będą wzmacniane i tych które będą określane jako niepożądane, jest również bazą do kształtowania potrzeb szkoleniowych i coachingowych, wspierających kreowanie oczekiwanego modelu kultury.

 

  • Ewidencja i Mapowanie Procesów.

Mimo, że postrzeganie organizacji jako zbiór procesów jest w moim konsultingowym DNA mocno zakorzenione, tym razem procesy zajęły niespotykanie jak dla mnie ograniczoną część projektu doradczego. W trakcie tego zadania narysowaliśm jedynie ogólną mapę głównego procesu, którym w klubie jest Organizacja Zajęć i Treningów oraz opracowaliśmy do niej formatkę procesu, określającą takie elementy jak: 

  • KTO jest niezbędny do realizacji procesu? Jakich kompetencji i umiejętności potrzebuje?

  • CO jest niezbędne do realizacji procesu? Jakie narzędzia?

  • JAK należy realizować proces? Czy są jakieś wytyczne, procedury?

  • MIERNIK, czyli jak sprawdzimy czy proces jest skuteczny, jak go zmierzymy?

Zostaw swojego @ jeśli chcesz otrzymać przykładową Formatkę Procesu

Efekty projektu doradczego

 

Wykonanie wyżej opisanych analiz biznesowych stanowi dla Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk, zarówno materiał do opracowania strategii rozwoju (opracowany model kultury organizacyjnej, analiza modelu biznesowego), jak również gotowe narzędzia do wykorzystania (wewnętrzna analiza benchmarkingowa). Zakres zrealizowanych zadań był wielowymiarowy i pozwolił spojrzeć na organizację z różnych punktów widzenia tj: skuteczności procesów, posiadanych zasobów i efektywności ich wykorzystania oraz kultury organizacji, pozwalający uchwycić wymiar ludzki. 

 

Tak szerokie spojrzenie na organizację jest niezbędne w momencie opracowywania strategii, jednocześnie jest to sytuacja gdzie zaangażowanie zewnętrznego konsultanta daje możliwość  pozyskania obiektywnego spojrzenia, sprawdzonych metod analiz biznesowych oraz rekomendacji wynikających z przeprowadzonych analiz. 

Zapoznaj się z innymi Case Study lub umów się na 30 min. darmową konsultację aby omówić jak mogę Ci pomóc w podnoszeniu efektywności procesów i budowaniu przewagi rynkowej.

Umów się na darmową konsultację

Zapoznaj się z pozostałymi Case Study

Przeczytaj na naszym blogu jak budować wzrost swojej firmy.

Kolejna możliwość pozyskania dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw już blisko. Nabór dla wybranych sektorów gospodarki, tj. Horeca, Turystyka, Kultura,
Jednym z prostszych narzędzi wykorzystywanych w doskonaleniu jakości procesów jest Cykl PDCA, znany również jako Cykl Deminga. Sam skrót PDCA
Znaczenie przywództwa w biznesie jest wielowymiarowe i odgrywa kluczową rolę w sukcesie każdej organizacji. Efektywne przywództwo obejmuje nie tylko kierowanie
KPI (Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności, to narzędzie pomagające firmom monitorować i analizować swoją wydajność i stopień realizacji