Umów Konsultację

Dane kontaktowe

 

794 115 512

 

kontakt@jacekantczak.pl

 

ul. Leśna 33/7, Gdynia

 

NIP 583 259 38 23

Menu

 

Start

 

Usługi

 

Case Study

 

Blog

Newsletter

 

Zapisz się na newsletter z którego dowiesz się jak budować wzrost Twojej firmy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Sylwetki liderów celebrujących zwycięstwo na tle wschodu słońca, symbolizującego nowy rozdział firmy.

Odkryj potencjał technologicznej metamorfozy biznesu

12 grudnia 2022

Transformacja cyfrowa

Więcej artykułów

 Przykłady transformacji cyfrowej

 

Najczęściej wybieranymi systemami informatycznymi wspierającymi cyfrową transformację biznesu są:

 

 • Rozwiązania klasy ERP (Enterprise Resources Planning) - umożliwiające organizację procesów księgowo-finansowych, sprzedażowych, magazynowych, produkcyjnych, HR.

 

 • Systemy CRM (Customer Relationship Management) - dedykowane do zarządzania relacjami z Klientem, będące bazą wiedzy o Klientach i relacjach jakie łączą ich z firmą. Pomagają również określić kluczowe segmenty Klientów, szanse powodzenia projektów handlowych oraz wytypować grupy Klientów do kampanii marketingowych.

 

 • Elektroniczny obieg dokumentów - umożliwiający automatyzację procesów księgowych oraz gromadzeniu danych do analizy struktury sprzedaży i kosztów.

 

 • Systemy typu Marketing Automation - odpowiadające za automatyzację procesów markeitngowych.

 

 • Bazy danych / Hurtownie Danych - odpowiadające za przechowywanie i udostępnianie danych w uporządkowany i ustrukturyzowany sposób.

 

 • Systemy Business Intelligence - wspierające w zarządzaniu i prezentacji danych w postaci przystępnych wykresów, tabel i dashboardów, umożliwiające wykorzystanie zaawansowanej analityki.

 

Jak stworzyć mapę transformacji cyfrowej?

 

Punktem wyjścia do zbudowania mapy transformacji cyfrowej jest określenie stanu obecnego i wyzwań stojących przed organizacją. Pomocne w określeniu tych punktów są takie metody jak: analiza modelu biznesowego oraz ewidencja procesów i systemów informatycznych je wspierających.

 

Powyższe metody pozwolą uruchomić proces refleksji strategicznej i optymalizacji modelu biznesowego. Ewidencja procesów i określenie ich wzajemnego wpływu umożliwia wytypowanie kluczowych procesów, co ułatwi zdefiniowanie priorytetów zmian przedsiębiorstwa i zaangażowaniu nowoczesnych technologii.

 

Jakie korzyści dla firmy płyną z transformacji cyfrowej?

 

Cyfrowa transformacja dzięki automatyzacji procesów pomaga uwolnić potencjał organizacji i oderwać kluczowych pracowników od realizowania powtarzalnych czynności na rzecz budowania strategii wzrostu firmy i podniesienia jej wartości. Transformacja cyfrowa otwiera przed organizacjami nowe możliwości nie tylko w zakresie usprawniania i optymalizacji realizowanych procesów ale również w obszarze poszukiwania nowych kierunków rozwoju lub testowania zupełnie nowych elementów modelu biznesowego. Pozwala na to błyskawiczny dostęp do przetwarzanych w organizacji danych ale również łączenie ich z zewnętrznymi źródłami informacji mającymi wpływ biznes i zachodzące w nim trendy.   

 

Transformacja cyfrowa jest kluczowym elementem ogólnej strategii transformacji biznesowej i choć nie jest jedynym jej składnikiem, ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia podejmowanych działań. Odpowiednie technologie, postawa pracowników, procesy i operacje, umożliwiają szybkie reagowanie na zakłócenia i szanse oraz spełnianie nowych, zmieniających się potrzeb klientów. Przygotowują organizacje na przyszły rozwój i sprzyjają wprowadzaniu innowacji i kształtowaniu przewag konkurencyjnych.

Wpływ transformacji cyfrowej na firmę

 

Transformacja cyfrowa ingeruje w najbardziej czasochłonne procesy w firmie, bo przecież po to ją projektujemy aby usprawnić organizację i przyspieszyć jej rozwój. W skutecznym przeprowadzeniu transformacji cyfrowej niezbędne jest zaplanowanie działań w trzech obszarach:

 • Ludzie - kluczem do efektywnego przeprowadzenia transformacji cyfrowej, jak zresztą każdej zmiany organizacyjnej są ludzie. To kultura organizacyjna czyli zbiór norm, postaw i zachowań, sposób działania i system wartości, decyduje o otwartości na zmiany i determinacji do ich przeprowadzenia.

 • Procesy - modelowanie nowego sposobu działania z uwzględnieniem rozwiązań informatycznych jest kluczowym etapem determinującym ich późniejszą efektywność.  

 • Systemy informatyczne - określenie priorytetów i dobór optymalnych kosztowo i wydajnościowo narzędzie informatycznych to z kolei najistotniejszy element w wymiarze ekonomicznym.

 

Istotą transformacji cyfrowej jest usprawnianie, automatyzacja, a nierzadko przemodelowanie procesów biznesowych za pomocą technologii i systemów informatycznych. Modelowanie procesów, dopasowujące kluczowe działania firmy do zmieniających się oczekiwań klientów i rynku wymaga często weryfikacji modelu biznesowego i refleksji nad koncepcją prowadzonej działalności.
 

Na czym polega transformacja cyfrowa?

 

Transformacja cyfrowa polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii do optymalizacji kluczowych procesów biznesowych oraz sprawnego nimi zarządzania. Mimo, że każda organizacja musi podejść do cyfryzacji indywidualnie i zdefiniować swoje potrzeby zgodnie z modelem biznesowym i strategią, można zaobserwować, że najczęściej wiąże się z obszarami takimi jak:

 

 

 • Wdrażanie cyfrowych narzędzi wspierających procesy sprzedaży i marketingu.

​​​​​​​

 • Wdrażanie narzędzi typu business intelligence umożliwiających gromadzenie i analizę danych oraz zwiększających efektywność pracy.

​​​​​​​

 • Migracja systemów do chmury. 

 

Jednym z kluczowych zadań transformacji cyfrowej jest dostarczenie decydentom oraz właścicielom procesów, najaktualniejszych informacji, niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji biznesowych i poszukiwania przewag konkurencyjnych. Bieżący wgląd w kondycję przedsiębiorstwa za pomocą mierników kluczowych procesów i KPI, takich jak: struktura przychodów i kosztów, przepływ gotówki, rentowność produktów i usług, wielkość produkcji w czasie i wykorzystanie zasobów - daje możliwość szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu biznesowym oraz planowania rozwoju firmy. Co zwiększa szybkość podejmowania decyzji podnosząc ogólną elastyczność organizacji. A to właśnie czas reakcji na zmiany, jak pokazują ostatnie lata jest bazą do sprawności organizacyjnej i kreowaniu przewag rynkowych.

 

Transformacja cyfrowa jest pierwszym krokiem do budowy nowoczesnego przedsiębiorstwa opierającego decyzje na danych (idea zwana również Data Driven). Jednocześnie każde przedsiębiorstwo musi znaleźć własną drogę do transformacji biznesu i wdrażania nowoczesnych technologii, której fundamentem powinno być przywództwo nakierowane na dopasowanie kultury organizacji do wykorzystywania nowych rozwiązań i ciągłego doskonalenia. 

Zarezerwuj bezpłatną konsultację

Jesteś zainteresowany skutecznym doradztwem biznesowym?
Napisz, lub zadzwoń. Ustalimy wspólnie termin spotkania.

 

Zarezerwuj bezpłatną konsultację