Umów Konsultację

Dane kontaktowe

 

794 115 512

 

kontakt@jacekantczak.pl

 

ul. Leśna 33/7, Gdynia

 

NIP 583 259 38 23

Menu

 

Start

 

Usługi

 

Case Study

 

Blog

Newsletter

 

Zapisz się na newsletter z którego dowiesz się jak budować wzrost Twojej firmy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Sylwetki liderów celebrujących zwycięstwo na tle wschodu słońca, symbolizującego nowy rozdział firmy.

Dofinansowanie dla MŚP z  branż: HoReCa, Turystyka oraz Kultura

23 kwietnia 2024

Dotacje dla MŚP

Więcej artykułów

Gdzie pozyskać informacje i regulaminy?

 

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości - PFP

Na jakie dofinansowanie może liczyć firma?

 

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000 zł

 • Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000 zł

 • Maksymalna intensywność wsparcia projektu nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.

 

Kolejna możliwość pozyskania dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw już blisko. Nabór dla wybranych sektorów gospodarki, tj. Horeca, Turystyka, Kultura, rusza już 6 maja 2024, z terminem przyjmowania wniosków do 5 czerwca, jednocześnie tego typu nabory, ze względu na duże zainteresowanie zazwyczaj kończą się szybciej.

 

Dla kogo dotacje?

 

 • Projekt jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora Hotelarstwo, Gastronomia, Turystyka i Kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku. 

 

 • W projekcie nie ma preferowanych regionów, czyli o dotacje mogą się ubiegać przedsiębiorstwa z całego kraju, jednocześnie wybranych zostało pięciu operatorów przypisanych do poszczególnych województw. I tak dla województwa pomorskiego opertatorem jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

 

 • Przeważający kodu działalności (PKD) w sektorach horeca, kultura lub turystyka. Dokładny wykaz kodów można znaleźć na stronie: Zal_1a-Lista-kodow-PKD

 

Cel dofinansowania?

 

Celem projektu jest wsparcie MŚP planujących rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności, co odzwierciedla formalna nazwa projektu: „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności” w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

 

Na co można otrzymać środki?

 

Pomoc finansowa ma za zadanie wesprzeć projekty w trzech obszarach:

 

 • Inwestycje

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług,

  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,

  • inwestycje związane z zieloną transformacją, 

  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

 

 • Szkolenia

Podnoszące kwalifikacji pracowników i umożliwiające nabycie nowych umiejętności lub przekwalifikowanie.

 

 • Doradztwo Biznesowe

Usługi rozwojowe w tym np. analiza modelu biznesowego, opracowanie studium wykonalności, opracowanie procedur i procesów.

 

 

Jesteś zainteresowany anlizą modelu biznesowego i usprawnieniem procesów w Twojej firmie?

Umów się na bezpłatną konsultację 👇👇👇 

Zarezerwuj bezpłatną konsultację

Potrzebujesz zewnętrznego spojrzenia na model binesowy i efektywność realizowanych procesów? Napisz lub zadzwoń aby przedyskutować wyzwania Twojego biznesu.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację