Umów Konsultację

Dane kontaktowe

 

794 115 512

 

kontakt@jacekantczak.pl

 

ul. Leśna 33/7, Gdynia

 

NIP 583 259 38 23

Menu

 

Start

 

Usługi

 

Case Study

 

Blog

Newsletter

 

Zapisz się na newsletter z którego dowiesz się jak budować wzrost Twojej firmy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Sprawdź jak narzędzia Business Intelligence zmieniają dane w wartościową wiedzę, zwiększając efektywność decyzji i przewagę konkurencyjną.

Czym jest Business Intelligence i jak może wesprzeć rozwój Twojego biznesu?

23 maja 2024

Business Intelligence

Więcej artykułów

Jak Business Intelligence przekształca dane w wiedzę?

 

Przekształcanie danych w informacje w rozwiązaniach Business Intelligence można opisać jako proces, w którym surowe dane są zbierane, analizowane i prezentowane w sposób, który pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych. Taki proces można podzielić na kilka etapów:

 

 • Zbieranie danych. Każdego dnia firmy generują dane, takie jak: sprzedaż, wyniki finansowe, informacje dotyczące zachowań klientów, stany magazynowe, dane dotyczące pracowników i szereg innych. Te dane często pochodzą z różnych źródeł, takich jak systemy finansowo księgowe oraz sprzeżowe, CRMy, bazy danych klientów, czy aplikacje sprzedażowe.

 

 • Przechowywanie danych. Wszystkie zebrane dane są gromadzone i przechowywane w centralnej bazie danych, czyli hurtowni, zwanej również jedynym źródłem prawdy. W której wszystkie informacje są standaryzowane i składowane w uporządkowany sposób.

​​​​​​​

 • Analiza danych. Kiedy dane są odpowiednio poukładane, można przystąpić do ich analizy. Za pomocą narzędzi analitycznych, takich jak np. Microsoft Power BI, Tableau czy Qlik, budowane są analizy i raporty, obrazujące, wyniki, trendy, tendencje, połączenia i zależności.

​​​​​​​

 • Prezentacja danych. Wyniki analiz prezentowane w formie intuicyjnych raportów i wizualizacji, umożliwiających ich łatwe zrozumienie i interpretację użytkownikom biznesowym. Wizualizacje te mogą przybierać formę wykresów, tabel, map cieplnych lub geograficznych i innych interaktywnych wizualizacji, które pomagają w szybkim zidentyfikowaniu najważniejszych informacji.

 

Proces wdrożenia Business Intelligence

​​​​​​​

Wdrożenie Business Intelligence jest procesem, który w zależności od potrzeb organizacji może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Kluczowym aspektem w projektowaniu tego typu rozwiązań jest precyzyjne określenie zakresu informacji jakie oprogramowanie Bi ma dostarczać oraz wybranie łatwo skalowalnego w przyszłości narzędzia.

 

Bazowe metody wdrożenia business intelligence są zazwyczaj oparte o proces ETL (Extract > Transform > Load), obejmujący następujące kroki: Extract (Ekstrakcja). Jest to pierwszy krok, w którym dane są pobierane z różnych źródeł, a celem tego kroku jest zgromadzenie wszystkich potrzebnych danych w jednym miejscu, bez względu na ich format i lokalizację. Transform (Transformacja), polega na przekształceniu danych do spójnego formatu odpowiedniego do analizy. Transformacja obejmuje operacje takie jak: czyszczenie (usuwanie błędów i duplikatów), agregacja (sumowanie danych), normalizacja (standaryzacja formatów), oraz mapowanie (dopasowywanie danych do struktury docelowej). Load (Ładowanie), ostatni krok procesu ETL polega na załadowaniu przekształconych danych do docelowej bazy danych, zazwyczaj do hurtowni danych lub systemu analitycznego celem przygotowania informacji biznesowej.

 

Przykład zastosowania systemu BI

 

Rozwój analityki zmierza w kierunku samodzielności użytkowników systemów business intelligence, gdzie kluczową rolę odgrywa umiejętność korzystania z informacji i analizowanie danych ze wsparciem AI. Jednocześnie szybki rozwój narzędzi business intelligence oraz coraz szersza świadomość jak dzięki analizie danych systemy BI mogą wspierać procesy podejmowania decyzji sprawia, że coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw szuka swoich przewag rynkowych w analizie danych klientów, bieżącemu śledzeniu wyników firmy i innych aspektach prowadzonej działalności i realizowanego modelu biznesowego.

 

Systemy wspomagania decyzji oparte o oprogramowanie analityczne to krok w stronę bardziej efektywnego i świadomego zarządzania. Niezależnie od branży i wielkości firmy, możesz zaangażować oprogramowanie BI do takich zadań jak:

 

 • Monitorowanie postępów projektów - wysoce funkcjonalny dashboard może pokazywać procent ukończenia kluczowych zadań, dzięki czemu zobaczysz, które zadania są opóźnione i natychmiast podjąć działania korygujące.

 

 • Planowanie i budżetowanie - analizuj wydatki w czasie rzeczywistym i porównuj je z budżetem.

​​​​​​​

 • Analiza wydajności zespołu - monitoruj ile godzin każdy członek zespołu poświęca na poszczególne zadania.

 

 • Raportowanie i komunikacja - automatyczne raporty wysyłane do interesariuszy sprawią, że wszyscy są na bieżąco z wynikami i informacjami. Interaktywne wizualizacje pomagają w przejrzystym przedstawieniu skomplikowanych danych na spotkaniach.

​​​​​​​

Business Intelligence jest coraz częściej postrzegane jako kluczowy komponent nowocześnie zarządzanej firmy, pomagając budować przewagę konkurencyjną dzięki optymalizacji procesów decyzyjnych. Wykorzystanie systemów klasy BI umożliwia firmom przekształcanie surowych, rozproszonych danych w wartościowe informacje, które wspierają podejmowanie skutecznych decyzji.​​​​​​​

 

Systemy informatyczne BI pomagają uzyskać przewagę konkurencyjną, optymalizując zarządzanie i wspierając podejmowanie świadomych decyzji w oparciu o aktualne i wiarygodne dane. Implementacja systemu BI to nie tylko sposób na poprawę efektywności operacyjnej, ale także sposób na budowanie kultury opartej o dane. Wśród najważniejszych wartości wynikających z wdrożenia Business Intelligence należy podkreślić:

 

 • Konsolidacja danych z różnych źródeł, umożliwiająca ich analizę na różnych przekrojach i poziomach szczegółowości.

 • Usprawnienie i przyspieszenie podejmowania decyzji dzięki dostarczeniu twardych danych.

 • Dostarczanie informacji w atrakcyjnej dla użytkownika formie wizualnej.

 • Zapewnienie ciągłego wglądu w strategiczne dla organizacji analizy i raporty.

 • Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

 

Czym jest Business Intelligence?

 

Platformy Business Intelligence (BI) zaczęły powstawać już w latach 60 XX wieku, początkowo jako systemy gromadzące dane, które wspierały menedżerów w budowaniu symulacji i scenariuszy zdarzeń biznesowych. Następnie w latach 80 pojawiły się Hurtownie Danych (Data Warehouse), umożliwiające zbieranie i integrację danych z różnych systemów. Integracja różnych źródeł danych otworzyło nowe możliwości w przekrojowym analizowaniu danych z różnych obszarów, co było kamieniem węgielnym idei zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o dane, nazwanej w późniejszym okresie Data Driven. W latach 90 systemy klasy business intelligence rozwijały się już w najlepsze, pozwalając szybko i sprawnie przetwarzać duże zbiory danych i budować wielowymiarowe analizy.

 

Obecnie systemy klasy BI obejmują szeroki zakres metod, narzędzi i aplikacji umożliwiających firmom każdej wielkości zbieranie i integrację danych z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, ich standaryzację oraz budowę wydajnych modeli danych, na bazie których projektowane są raporty, wykresy i kompleksowe pulpity nawigacyjne (dashboardy), wspierające procesy podejmowania decyzji.

 

Jak systemy klasy Business Intelligence wspierają zarządzanie przedsiębiorstwem?

 

Dzięki sprawnej analizie danych i dostępowi do bieżących informacji generowanym przez systemy do analizy biznesowej, firmy mogą zwiększać skuteczność zarządzania i efektywność podejmowanych decyzji w takich obszarach jak:

 

 • Finanse - rozwiązania Business Intelligence pomagają w monitorowaniu i analizie przychodów oraz kosztów, co pozwala na lepsze zarządzanie finansami. Umożliwiają również tworzenie dokładnych planów i budżetów, a także pozwalają na ich monitorowanie w czasie rzeczywistym, dzięki połączeniu z systemem księgowym lub ERP. Oprogramowanie analityczne umożliwia także automatyzację raportowania, dostarczając bieżące informację o kluczowych KPI finansowych takich jak rentowność czy marżowość.

 

 • Sprzedaż i marketing - wdrożenie narzędzi business intelligence pozwala na analizę danych dot. klientów w zakresie wielkości współpracy, marżowości, wolumenu zakupów, ale również segmentacji rynku, czy targetowania i mierzeniu skuteczności kampanii marketingowych. Programy klasy BI pozwalają również na monitorowanie wyników sprzedaży w czasie rzeczywistym, identyfikacja trendów i zachowań konsumentów.

 

 • Zarządzanie pracownikami - programy business intelligence pozwalają monitorować wskaźniki związane z zatrudnieniem, takie jak rotacja pracowników, absencje, czy efektywność rekrutacji. Ułatwiają również planowanie zasobów ludzkich w oparciu o aktualne i prognozowane potrzeby oraz usprawniają zarządzania kosztami, a także ich planowanie i budżetowanie.

​​​​​​​

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw - narzędzia analityczne usprawniają również optymalizację zapasów, poprzez stałe monitorowanie stanów magazynowych. Pomagają ocenić poziom współpracy z dostawcami i efektywność procesów logistycznych.

​​​​​​​

 • Produkcja - wdrożenie systemu business intelligence pozwala również na analizę danych z procesów produkcyjnych w celu poprawy ich efektywności, identyfikację i eliminacja wąskich gardeł oraz nieefektywności. Poprawiają również planowanie produkcji w oparciu o dane historyczne i prognozy popytu.

​​​​​​​

Powyższe przykłady stanowią najczęstsze obszary wdrażania business intelligence, jednocześnie zakres wykorzystania narzędzi BI jest w zasadzie nieograniczony i jest projektowany zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdej firmy.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację

Patrząc w przyszłość, zaawansowane analizy i integracja ze sztuczną inteligencją (AI) będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w kształtowaniu kierunków rozwoju Business Intelligence. Dzięki ciągłym innowacjom i adaptacji do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego, BI ma szansę na utrzymanie swojej pozycji jako niewątpliwy fundament podejmowania decyzji. Jeśli jesteś ciekaw, jaką wartość może dać wdorżenie BI w Twojej firmie, zadzwoń lub napisz.

 

Zarezerwuj bezpłatną konsultację