Umów Konsultację

Dane kontaktowe

 

794 115 512

 

kontakt@jacekantczak.pl

 

ul. Leśna 33/7, Gdynia

 

NIP 583 259 38 23

Menu

 

Start

 

Usługi

 

Case Study

 

Blog

Newsletter

 

Zapisz się na newsletter z którego dowiesz się jak budować wzrost Twojej firmy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Sylwetki liderów celebrujących zwycięstwo na tle wschodu słońca, symbolizującego nowy rozdział firmy.

Segmentacja klientów i rynku jako element budowy przewag rynkowych.

09 października 2023

Segmentacja klientów

Więcej artykułów

Modele segmentacji klientów

 

Segmentacja klientów w B2B.

Opracowanie segmentacji klientów w sektorze B2B różni się od segmentacji klientów indywidualnych, gdyż bierze pod uwagę specyfikę relacji biznesowych oraz potrzeby przedsiębiorstw. W przypadku procesów B2B, warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak wielkość firmy, branża, czy struktura organizacyjna.

 

Segmentacja klientów indywidualnych.

W przypadku tego typu klientów, warto zwrócić uwagę na takie informacje jak demografia, zachowania zakupowe czy styl życia. W obszarze B2C, wyróżnić można następujące modele segmentacji klientów:

 • Behawioralna segmentacja polega na podziale klientów ze względu na ich zachowania zakupowe, preferencje oraz lojalność wobec marki.

 • Segmentacja geograficzna opiera się na podziale klientów ze względu na ich lokalizację, co pozwala na dostosowanie oferty do specyfiki danego regionu oraz określenie działań do odpowiednich grup odbiorców.

 • Segmentacja demograficzna dzieli klientów na podstawie takich cech jak wiek, płeć, wykształcenie czy dochody. Pozwala to na lepsze zrozumienie potrzeb różnych grup wiekowych oraz dostosowanie oferty do ich możliwości finansowych.

 

Przygotowanie i przeprowadzenie segmentacji klientów

 

Skuteczna segmentacja rynku skupiona być powinna jasnym określeniu jej celów oraz zgromadzeniu niezbędnych danych. Kluczowe kroki w przygotowaniu do segmentacji klientów obejmują:

 • Zdefiniowanie celów segmentacji - określenie, jakie korzyści chcemy osiągnąć dzięki podziałowi klientów na grupy

 • Zgromadzenie danych o klientach - zebranie informacji na temat klientów, takich jak dane demograficzne, zachowania zakupowe, preferencje czy oczekiwane wartości.

 • Analiza danych - sprawdzenie, czy zebrane dane są kompletne, aktualne i wiarygodne. W przypadku dużego zakresu danych do ich analizy wykorzystać można systemy typu business intelligence.

 

Integracja segmentacji klientów z systemem CRM

 

Uwzględnienie podziału klientów na grupy w systemie CRM pozwala na skuteczniejsze dostosowanie działań do celów firmy. Współpraca tych dwóch elementów przynosi dla przedsiębiorstwa wiele korzyści, takich jak zwiększenie sprzedaży, poprawa relacji z klientami czy optymalizacja działań marketingowych i handlowych, warto wówczas zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • Import danych o klientach do CRM - przekazanie informacji na temat analizy grup klientów, takich jak dane demograficzne, zachowania zakupowe czy preferencje.

 • Automatyzacja działań marketingowych - wykorzystanie danych o cechach klientów i ich preferancjach zakupowych do automatyzacji kampani marketingowych, takich jak wysyłanie spersonalizowanych ofert produktów i usług czy newsletterów.

 • Monitorowanie wyników - śledzenie efektów działań skierowanych do poszczególnych segmentów klientów oraz ewentualne modyfikacje strategii w celu osiągnięcia lepszych rezultatów.

 

Korzyści płynące z integracji segmentów klientów z systemami CRM są liczne i obejmują między innymi:

 • Lepsze zrozumienie potrzeb klientów - dzięki połączeniu danych z obu systemów, przedsiębiorstwo może lepiej poznać oczekiwania swoich klientów oraz dostosować ofertę do ich potrzeb.

 • Spersonalizowane działania marketingowe - integracja pozwala na tworzenie spersonalizowanych ofert czy newsletterów, które trafiają do konkretnych segmentów klientów, zwiększając ich skuteczność.

 • Optymalizacja działań marketingowych - dzięki monitorowaniu wyników działań skierowanych do poszczególnych segmentów klientów, przedsiębiorstwo może modyfikować swoją strategię marketingową, aby osiągnąć lepsze rezultaty.

 • Poprawa relacji z klientami - lepsze zrozumienie potrzeb klientów oraz dostosowanie oferty do ich oczekiwań przyczynia się do budowania długotrwałych i satysfakcjonujących relacji z klientami.

 

Integracja segmentacji klientów z systemem CRM pozwala na efektywne wykorzystanie danych zgromadzonych w obu systemach, co przekłada się na lepsze zrozumienie potrzeb klientów oraz dostosowanie oferty i działań marketingowych do ich oczekiwań. W efekcie, przedsiębiorstwo może osiągnąć lepsze wyniki sprzedaży oraz zbudować trwałe relacje z klientami.

 

W świetle współczesnych wyzwań rynkowych, analiza rynku, segmentacja klientów obecnych i potencjalnych i monitorowanie zachowań konsumenckich staje się nieodłącznym elementem każdej strategii biznesowej. Precyzyjne zrozumienie różnorodności i potrzeb klientów, preferowanych przez nich kanałów kontaktu umożliwia przedsiębiorstwom zaplanowanie swoich działań i dostarczanie bardziej spersonalizowanych rozwiązań, co finalnie skutkuje poprawą efektywności i rentowności firmy. 

 

Korzyści z segmentacji klientów

 

Jak segmentacja klientów pomaga w biznesie?

Zdefiniowane segmenty klientów umożliwiają efektywniejsze wykorzystanie zasobów firmy, gdyż pozwala skierować działania alokować zasoby do tych grup klientów, które przynoszą dla firmy największe korzyści. Ponadto, segmentacja klientów pozwala na identyfikację nowych możliwości biznesowych, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy.

 

Wartość segmentacji klientów w kontekście marketingu.

Segmentacja klientów w marketingu ma ogromną wartość, gdyż wpływa na skuteczność kampanii marketingowych. Dzięki identyfikacji grup klientów, działania zespołów marketingowych mogą być dostosowane do poszczególnych grup, co zwiększa ich efektywność. Wartość segmentacji klientów w marketingu przejawia się również w lepszym wykorzystaniu budżetu marketingowego, gdyż pozwala skierować działania do tych segmentów rynku, które przynoszą największe zyski. W efekcie, przyczynia się do zwiększenia zwrotu z inwestycji oraz budowania silniejszych relacji z klientami.

 

Segmentacja klientów to element budowy przewagi rynkowej, który pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań odbiorców produktów i usług firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą dostosować swoją ofertę oraz strategię marketingową do wymagań poszczególnych grup klientów, co przekłada się na zwiększenie efektywności działań i osiągnięcie lepszych wyników sprzedażowych.

 

Na czym polega segmentacja klientów?

 

Segmentacja klientów, to proces dzielenia rynku na mniejsze grupy odbiorców, które mają podobne potrzeby i preferencje. Głównym celem segmentacji jest lepsze zrozumienie klientów i rynku oraz dostosowanie oferty oraz działań do ich oczekiwań, w efekcie czego, przedsiębiorstwa mogą planować swoje działania do rozpoznanych grup klientów, zwiększając swoją efektywność i skuteczność.

 

Właściwie przeprowadzona segmentacja opierają się na określeniu kryteriów umożliwiających podział analizowanego rynku lub portfela klientów, oraz identyfikacji różnic między poszczególnymi grupami w celu wyodrębnieniu takich, które są najbardziej wartościowe i przychodowe dla przedsiębiorstwa. Kryteria segmentacji powinny uwzględniać specyfikę modelu biznesowego i rynku, jednocześnie jest kilka kryteriów które często się powtarzają i są zazwyczaj związane z: lokalizacją geograficzną, aktualnym poziomem współpracy oraz potencjałem klientów, preferencjach zakupowych, preferowanymi kanałami kontaktu i innymi cechami klientów.

 

 

Segmentacja klientów w praktyce: krok po kroku

 

Proces segmentacji można podzielić na kilka etapów, wśród których warto uwzględnić:

 

 • Określenie celów segmentacji: Na początek, należy zdefiniować cele, jakie chcemy osiągnąć. Może to być np. zwiększenie sprzedaży, poprawa relacji z klientami czy optymalizacja działań i procesów. Inne cele określimy dla segmentacji bazy klientów a inne dla całości rynku.

 

 • Wybór kryteriów segmentacji: Następnie, trzeba wybrać kryteria, według których będziemy dzielić klientów na segmenty. Kryteria mogą być dowolne jeśli cel będzie określony precyzyjnie, a kryteria pozwolą na jego osiągnięcie.

​​​​​​​

 • Zbieranie danych: Kolejnym krokiem jest zebranie danych według określonych kryteriów. Przykładowo dla kryterium wielkość dotychczasowej współpracy dane możemy pozyskać z systemu finansowo-księgowego lub CRM. W innych kryteriach potrzebne może być wykonanie analizy benchmarkingowej lub mediów społecznościowych.

​​​​​​​

 • Analiza danych i tworzenie segmentów: Po zebraniu danych i ich analizie, możemy przystąpić do utworzyć grup klientów lub potencjalnych klientów. Ważne aby segmenty były jednorodne, czyli posiadały podobne cechy.

​​​​​​​

 • Opracowanie strategii: Gdy segmenty zostaną utworzone, można opracować strategię zarządzania segmentami dostosowaną do potrzeb i oczekiwań każdej z grup. W takiej strategii określić warto wysokość zasobów finansowych i czasowych jaki planujemy poświęcić każdej z grup oraz plan migracji klientów pomiędzy grupami.

​​​​​​​​​​​​​​

 • Monitorowanie i modyfikacje: Na koniec, warto regularnie monitorować wyniki segmentacji oraz wprowadzać ewentualne modyfikacje, aby proces był jak najbardziej optymalny i dostosowany do zmieniających się warunków rynkowych.

 

Odpowiednio opracowana segmentacja musi uwzględniać indywidualne potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki temu, segmentacja krok po kroku pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów i zbudowanie przewagi rynkowej.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację

Jesteś zainteresowany skutecznym doradztwem biznesowym?
Napisz, lub zadzwoń. Ustalimy wspólnie termin spotkania.

 

Zarezerwuj bezpłatną konsultację