Umów Konsultację

Dane kontaktowe

 

794 115 512

 

kontakt@jacekantczak.pl

 

ul. Leśna 33/7, Gdynia

 

NIP 583 259 38 23

Menu

 

Start

 

Usługi

 

Case Study

 

Blog

Newsletter

 

Zapisz się na newsletter z którego dowiesz się jak budować wzrost Twojej firmy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Optymalizacja procesu obsługi klientów w firmie zarządzającej nieruchomościami

🔹Analiza Modelu Biznesowego 🔹Optymalizacja Procesów 🔹Budowa Systemu Pomiaru Efektywności 🔹Reorganizacja Pracy

Firma BEKAZET Sp. z o. o., od 2001 roku zajmuje się szeroko rozumianą obsługą wspólnot mieszkaniowych i obiektów komercyjnych na terenie Trójmiasta i okolic. Firma poza obsługą księgową i administracyjną zajmuje się również pracami remontowo-budowlanymi.

Cele Projektu

 

W momencie rozpoczęcia projektu doradczego firma mierzyła się z kilkoma istotnymi wyzwaniami, wśród których do najistotniejszych należały: podpisanie istotnych dla firmy kontraktów, zatrudnienie nowych osób w firmie, wdrożenie nowego branżowego oprogramowania. Wobec powyższych wyzwań udziałowcy firmy zdecydowali dokonać analizy realizowanych procesów z szczególnym uwzględnieniem procesu obsługi klientów, czyli zarówno podmiotów z którymi firma współpracuje, jak również lokatorów wspólnot mieszkaniowych.

Zrealizowane w Projekcie Zadania

 

Projekt doradczy rozpoczął się jak zawsze od analizy modelu biznesowego, poprzedzonego wspólnym 3-4 godzinnym warsztatem. Ten krok proponuję każdej organizacji ponieważ opisanie modelu biznesowego pozwala stworzyć ogólny obraz prowadzonego biznesu i przypomina współzależności jego kluczowych elementów, takich jak: wartości, klienci i kanały komunikacji z rynkiem, procesy i zasoby oraz struktura kosztów i przychodów. Analiza modelu biznesowego, to również początek refleksji strategicznej, prowadzącej do identyfikacji, planowania i wdrażania zmian budujących skuteczność organizacji i kształtującej jej przewagi rynkowe. Kolejnym argumentem mającym wpływ na to, że zawsze wykonuję analizę modelu biznesowego jest fakt, że klienci zawsze, bez wyjątku wskazują, że te 3-4h warsztatu pomogły im spojrzeć na firmę nieco inaczej niż dotychczas...

 

Kolejnym zadaniem były wywiady z pracownikami na bazie których opracowane zostały mapy procesów, które przez pracowników wskazane zostały jako te najbardziej czasochłonne, dotyczyły one:

  • obsługi zgłoszeń mieszkańców,
  • obsługi księgowej,
  • obsługi zebrań mieszkańców.

 

Jednocześnie przygotowane zostały formatki procesów, określające:

  • Co jest potrzebne do realizacji procesu?

  • Jakie kompetencje są niezbędne do skutecznej realizacji działań?

  • Jakie są wytyczne realizacji procesu?

  • Jak jest / powinna być mierzona efektywność działań?

 

Opracowanie map i formatek procesów, umożliwiło przegląd realizowanych w zespołach działań i analizę efektywności, między innymi poprzez określenie mierników procesów. Budowa formatek to również pierwszy krok do optymalizacji i rozpoczęcia wewnętrznej dyskusji o wdrożeniu zarządzania procesowego.

Skontatuj się ze mną jeśli chcesz otrzymać przykładową Formatkę Procesu

Efekty projektu doradczego

 

Podczas realizacji projektu doradczego dla Centrum Administracji i Zarządzania Nieruchomościami BEKAZT, opracowane zostały mapy kluczowych procesów, co umożliwiło w prosty, obrazowy sposób, przedstawienie sekwencji działań i etapów decyzyjnych. Co w szczególności dla nowych pracowników jest istotną wartością w procesie wdrożenia. Przygotowane mapy pozwoliły również na identyfikację mniejszych i większych usprawnień, wśród których najistotniejsze dotyczyły reorganizacji pracy zespołu księgowego w celu ujednolicenia zadań, zmniejszenia ilości akceptacji decyzji, wydłużających czas trwania procesu, utworzenia bazy podwykonawców z wprowadzeniem ocen ich pracy. W stosunku do każdego analizowanego procesu zarekomendowano również mierniki umożliwiające sprawne zarządzanie ich efektywnością. Analiza modelu biznesowego i realizowanych procesów, pozwala dobrać odpowiednie i skuteczne metody umożliwiające diagnozę bolączek i aktualnych wyzwań organizacji, mając jednocześnie na względzie specyfikę firmy, sposób zorganizowania zarządzania i fazę rozwoju przedsiębiorstwa.

Zapoznaj się z innymi Case Study lub umów się na 30 min. darmową konsultację aby omówić jak mogę Ci pomóc w podnoszeniu efektywności procesów i budowaniu przewagi rynkowej.

Umów się na darmową konsultację

Zapoznaj się z naszymi pozostałymi Case Study

Przeczytaj na naszym blogu jak budować wzrost swojej firmy.

Czym jest Business Intelligence? Platformy Business Intelligence (BI) zaczęły powstawać już w latach 60 XX wieku, początkowo jako systemy gromadzące
Kolejna możliwość pozyskania dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw już blisko. Nabór dla wybranych sektorów gospodarki, tj. Horeca, Turystyka, Kultura,
Jednym z prostszych narzędzi wykorzystywanych w doskonaleniu jakości procesów jest Cykl PDCA, znany również jako Cykl Deminga. Sam skrót PDCA
Znaczenie przywództwa w biznesie jest wielowymiarowe i odgrywa kluczową rolę w sukcesie każdej organizacji. Efektywne przywództwo obejmuje nie tylko kierowanie