Umów Konsultację

Dane kontaktowe

 

794 115 512

 

kontakt@jacekantczak.pl

 

ul. Leśna 33/7, Gdynia

 

NIP 583 259 38 23

Menu

 

Start

 

Usługi

 

Case Study

 

Blog

Newsletter

 

Zapisz się na newsletter z którego dowiesz się jak budować wzrost Twojej firmy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
07 kwietnia 2023

Czym różni się Model Biznesowy od Biznesplanu?

Do osiągnięcia sukcesu w biznesie potrzeba czegoś więcej niż tylko świetnego pomysłu, potrzeba wytrwałości, ciężkiej pracy, spójnej koncepcji biznesu i przemyślanego planu rozwoju. Kluczowe elementy każdego udanego biznesu to przemyślany model biznesowy i precyzyjnie opracowany biznesplan. Chociaż terminy te są często używane zamiennie, są jednak odmiennymi koncepcjami, służącymi różnym celom.

 

Model Biznesowy jest podstawą - osobiście nazywam go ogólnym obrazem firmy - może dlatego, że zazwyczaj rozpisuję go na flipcharcie wiszącym na ścianie w biurze klienta. Określa on m. in., w jaki sposób firma generuje przychody, jaką propozycję wartości oferuje dla swoich klientów i jakimi kanałami do nich dociera. Z kolei biznesplan jest szczegółowym dokumentem, który nakreśla cele, strategie i plan na osiągnięcia sukcesu.

 

Przemyślany model biznesowy to fundament opisujący kluczowe założenia firmy, podczas gdy biznesplan pomaga planować rozwój, finanse i strategię osiągania celów. 

Elementy skutecznego modelu biznesowego

 

Zanim omówimy znaczenie modelu biznesowego, należy zrozumieć, czym on właściwie jest?

Model biznesowy definiowany przy pomocy Business Model Canvas, to dziewięć kluczowych elementów przedsiębiorstwa, opisujących jak firma działała i jak zarabia pieniądze. Określa również wartość jaką niosą dla rynku produkty lub usługi, które oferuje oraz kim są klienci i jak do nich docieramy. Kompleksowy Model Biznesowy zgodny z metodyką Business Model Canvas, powinien opisywać dziewięć kluczowych obszarów, które szczegółowo zostały opisane w tym artykule.

 

Dobrze przemyślany model biznesowy to klucz sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Bez zbudowania pomysłu jak komunikować wartości oferty, trudno stworzyć dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo.

 

W czym pomaga sprawnie opisany model biznesowy?

 

 • Pozyskać finansowanie - każdy podmiot udzielający firmie finansowania chce zobaczyć spójny model biznesowy, jasno określający w jaki sposób przedsiębiorstwo będzie zarabiać pieniądze i jak je wydaje. Dobrze zdefiniowany model biznesowy może pomóc przyciągnąć fundusze, niezbędne do rozwoju lub uruchomienia biznesu.

 

 • Podejmować świadome decyzje -  rozumienie zależności między elementami modelu biznesowego pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących produktów i usług, marketingu oraz sprzedaży. Rozumiejąc strukturę kosztów i wpływ poszczególnych pozycji na rentowność, można podejmować skuteczniejsze decyzje o tym, gdzie i jak inwestować swoje zasoby.

 

 • Identyfikować możliwości i zagrożenia - precyzyjnie opisany model biznesowy wspiera również w identyfikacji możliwości wzrostu i potencjalnych zagrożeń dla firmy. Poprzez zrozumienie rynku i kluczowych zasobów, można zidentyfikować nowe możliwości rozwoju, na które należy zwrócić uwagę oraz potencjalnych konkurentów, których należy obserwować i analizować ich działania.

 

Elementy skutecznego planu biznesowego

 

Jak już ustaliliśmy na wstępie, Biznesplan jest bardziej szczegółowym dokumentem, który nakreśla pomysł i strategie na osiągnięcie sukcesu organizacji. Przemyślany biznesplan powinien zawierać takie elementy jak:

 

 • Opis firmy,

który powinien zawierać szczegółowy opis działalności i informacje o produktach lub usługach oraz kluczowych zasobach.

 

zawierająca szczegółowy przegląd rynku docelowego, najważniejszych konkurentów oraz potencjał rynku i możliwości wzrostu.

 

 • Strategia marketingowa i sprzedażowa,

która powinna przedstawiać sposób komunikacji z rynkiem i generowania przychodów. Strategia powinna też obejmować szczegóły dotyczące strategii cenowej, działań reklamowych i kanałów sprzedaży.

 

 • Plan finansowy,

zawierający szczegółowy plan przychodów i strukturę wydatków. Powinien również obejmować przewidywaną sprzedaż, koszty operacyjne i zysk ze sprzedaży.

 

 • Organizacja i struktura,

tym miejscu należy zaprezentować strukturę organizacyjną firmy oraz co najmniej uproszczoną mapę kluczowych procesów oraz opisać systemy informatyczne wykorzystywane w przedsiębiorstwie.

 

 • Plan rozwoju,

plan rozwoju powinien przedstawiać pomysł firmy na przyszłość, zarówno w wymiarze rozwoju produktów lub usług, sposobu dotarcia do klientów oraz koncepcji generowania unikatowej wartości na rynku.

Więcej artykułów

Znaczenie Biznesplanu

 

Dobrze przygotowany Biznesplan może pomóc w skupieniu na celach firmy - dobrze zdefiniowany biznesplan wspiera skupienie na celach i zadaniach. Poprzez nakreślenie strategii i taktyki na sukces, można zapewnić, że wszyscy w zespole pracują na rzecz tych samych celów. Opracowany biznes plan wspiera również w śledzeniu postępów realizacji celów i zadań. Regularna weryfikacja prognoz finansowych i innych kluczowych wskaźników, pomaga w identyfikacji obszarów, na które należy zwrócić uwagę i skupienie.

 

Różnice pomiędzy Modelem Biznesowym a Biznesplanem

 

Model Biznesowy i Biznesplan to dwa różne pojęcia, jednocześnie silnie ze sobą powiązane. Najistotniejsze różnice pomiędzy nimi to:

 1. Poziom szczegółowości - Model Biznesowy jest koncepcją bardziej ogólną, która określa sposób, w jaki firma będzie działać na rynku, generować przychody i osiągać zyski. Z drugiej strony, biznes plan jest bardziej szczegółowy i koncentruje się na określeniu konkretnej strategii i działań, które firma podejmie w celu osiągnięcia swoich celów.
 2. Cel - Model Biznesowy określa ogólną strategię firmy i sposoby generowania przychodów, natomiast Biznesplan skupia się na uzyskaniu finansowania i osiągnięciu określonych celów biznesowych.
 3. Okres ważności - Model Biznesowy jest zazwyczaj bardziej trwały w porównaniu z Biznesplanem, który może się zmieniać wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi.
 4. Częstotliwość aktualizacji - Model Biznesowy zazwyczaj wymaga rzadszej aktualizacji niż Biznesplan, który musi być regularnie dostosowywany do zmieniających się warunków rynkowych i biznesowych.

 

Dlaczego warto opisać Model Biznesowy i zbudować Biznesplan?

 

Metodycznie zdefiniowany Model Biznesowy jest niezbędny do tworzenia wartości dla klientów i generowania przychodów, z kolei dobrze opracowany Biznesplan jest istotny dla utrzymania koncentracji, śledzenia postępów i podejmowania trafnych decyzji. Jasno określając Model Biznesowy i opracowując kompleksowy Biznesplan, można ustawić firmę na rozwój i sukces.

 

Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz nowy biznes, czy próbujesz rozwinąć istniejący, ważne jest, abyś zdefiniował główne założenia  Modelu Biznesowego i dobrze opracował Biznesplan. Definiując swoją propozycję wartości, rynek docelowy, strukturę kosztów i przychodów, kluczowe zasoby i procesy oraz strategiczne partnerstwa, możesz stworzyć silne podstawy dla wzrostu przedsiębiorstwa i generowania zysku.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację

Jesteś zainteresowany analizą lub budową modelu biznesowego?
Napisz lub zadzwoń aby ustalić darmową konsultację 

Zarezerwuj bezpłatną konsultację