• Badanie Kultury Organizacyjnej.

Kolejne zadanie projektu dotyczyło przeprowadzenia badania kultury organizacyjnej za pomocą kwestionariusza OCAI. Badanie wykonane zostało w dwóch etapach, gdzie pierwszy dotyczył stanu obecnego a drugi stanu oczekiwanego. Zdefiniowanie modelu kultury jaki posiada organizacji jest szczególnie wartościowe w momencie planowania istotnych dla przedsiębiorstwa zmian, jaką bezsprzecznie jest tworzenie strategii rozwoju firmy. Obraz kultury organizacji obecnej i oczekiwanej pomaga zweryfikować, czy strategiczne założenia organizacji są spójne z tym jak widzą ją jej pracownicy oraz w jakiej firmie chcą pracować, a taka spójność jest kluczowa dla zaangażowania pracowników, ich motywacji do realizowania założeń opracowanej strategii.

Wypracowanie wewnętrznego konsensusu między celami organizacji i oczekiwaniami jej pracowników jest bazą do zaplanowania odpowiednich działań, określenia postaw które będą wzmacniane i tych które będą określane jako niepożądane.

Umów Konsultację

Dane kontaktowe

 

794 115 512

 

kontakt@jacekantczak.pl

 

ul. Leśna 33/7, Gdynia

 

NIP 583 259 38 23

Menu

 

Start

 

Usługi

 

Case Study

 

Blog

Newsletter

 

Zapisz się na newsletter z którego dowiesz się jak budować wzrost Twojej firmy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Analiza Procesów Produkcji i Sprzedaży 

🔹Analiza Modelu Biznesowego 🔹Badanie Kultury Organizacjii 🔹Ewidencja i Analiza Kluczowych Procesów

Spółka Polskie Północne Pierze i Puch od 30 lat zajmuje się produkcją i sprzedażą kołder, poduszek oraz śpiworów z precyzyjnie wyselekcjowanego pierza. Firma eksportuje swoje produkty do wielu krajów europejskich, uznanie znajdując również w Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz Korei.    

Cele Projektu

 

Spółka IBS będąca właścicielem Polskiego Północnego Pierza i Puchu była w trakcie opracowania plan rozwoju na najbliższe lata i potrzebowała wsparcia w zakresie analizy efektywności realizowanych procesów, pomocy w budowie nowej strategii firmy i zdefiniowaniu przewag konkurencyjnych.

Zrealizowane w Projekcie Zadania

 

 • Analiza Modelu Biznesowego. 

Pierwszym zadaniem w projekcie była jak zawsze analiza modelu biznesowego z wykorzystaniem metody Business Model Canvas. Ten krok traktuję jako etap zero i proponuję każdej firmie, ponieważ opisanie modelu biznesowego pozwala zbudować ogólny obraz prowadzonego biznesu i omówić jego kluczowe elementy, chociażby takie jak: propozycja wartości, segmenty klientów, kluczowe procesy, czy struktura kosztów i przychodów. Analiza modelu biznesowego, to również początek refleksji strategicznej, prowadzącej do planowania i wdrażania zmian budujących skuteczność organizacji i kształtującej jej przewagi rynkowe.

Kolejnym argumentem za przeglądem modelu biznesowego jest fakt, że zawsze, bez wyjątku, uczestnicy warsztatu wskazują, że te 3-4 godziny pomogły im spojrzeć na firmę nieco inaczej niż dotychczas i dostrzec pierwsze elementy do poprawy.

 

 • Ewidencja i Mapowanie Procesów.

W kolejnym kroku zewidencjonowano realizowane w organizacji procesy, przy pomocy klasyfikacji PCF (Process Classification Framework), która definiuje procesy dzieląc je na 12 grup:

 1. Budowa strategii i wizji

 2. Rozwój produktów i usług

 3. Sprzedaż

 4. Dostarczanie produktów i usług

 5. Obsługa Klienta

 6. Zarządzanie kapitałem ludzkim

 7. Zarządzanie technologiami informatycznymi

 8. Zarządzanie finansami

 9. Zarządzanie pozostałymi zasobami

 10. Zarządzanie ryzykiem i zgodnością

 11. Komunikacja z otoczeniem zewnętrznym

 12. Zarządzanie organizacją

 

Klasyfikacja procesów została opracowana przez APQC jako otwarty standard, w celu ułatwienia doskonalenia procesów, niezależnie od branży, wielkości czy lokalizacji. Klasyfkacja PCF poza ewidencją procesów daje również możliwość weryfikacji czy w analizowanym przedsiębiorstwie realizowane są wszystkie procesy, które mogą być dla firmy istotne.

 

Kolejnym zadaniem na tym etapie było mapowanie procesów produkcji i sprzedaży, realizowane za pomocą wywiadów z pracownikami i obserwacją realizownaych działań oraz opracowanie formatek procesów, co umożliwiło przegląd realizowanych w zespołach działań i analizę efektywności, między innymi poprzez określenie mierników procesów. Budowa formatek procesów to również wstęp do optymalizacji i rozpoczęcia wewnętrznej dyskusji o wdrożeniu podejścia procesowego.

Napisz do mnie @ jeśli chcesz otrzymać klasyfikację procesów wg. PCF

Efekty projektu doradczego

 

Wykonane analizy biznesowe i optymalizacje procesów, pomogły wdrożyć w spółce działania korygujące i optymalizacje, zarówno na poziomie procesów biznesowych i podejścia do zarządzania nimi, jak również w kontekście budowy strategii rozwoju. Zakres zrealizowanych analiz był relatywnie szeroki, co pozwoliło spojrzeć na organizację z różnych perspektyw tj: skuteczności procesów, efektywności posiadanych zasobów oraz kultury organizacji. 

 

Tak szerokie spojrzenie na organizację jest niezbędne w momencie opracowywania strategii, jednocześnie jest to sytuacja gdzie zaangażowanie zewnętrznego konsultanta daje możliwość pozyskania obiektywnego spojrzenia, wykorzystania sprawdzonych metod analiz biznesowych oraz pozyskania rekomendacji i wskazówek co do dalszych działań.

Opinia Klienta

 

Mieliśmy przyjemność współpracować z p. Jackiem Antczakiem, korzystać z doradztwa popartego jego wiedzą i doświadczeniem. Z pomocą wnikliwej analizy Pana Jacka Antczaka udało nam się skutecznie określić obszary wymagające poprawy, wdrożyć niezbędne procesy oraz podjąć działania niezbędne do wzmocnienia rozwoju przedsiębiorstwa. Efektem tej współpracy jest optymalizacja działania firmy na wielu płaszczyznach.

Serdecznie polecamy!

 

Magdalena Wawrzyniak

Marketing and e-commerce Manager

 

 

IBS Sp. z o.o.

Dysponent marki Polskie Północne Pierze i Puch

Zapoznaj się z innymi Case Study lub umów się na 30 min. darmową konsultację aby omówić jak mogę Ci pomóc w podnoszeniu efektywności procesów i budowaniu przewagi rynkowej.

Umów się na darmową konsultację

Zapoznaj się z pozostałymi Case Study

Przeczytaj na naszym blogu jak budować wzrost swojej firmy.

Czym jest Business Intelligence? Platformy Business Intelligence (BI) zaczęły powstawać już w latach 60 XX wieku, początkowo jako systemy gromadzące
Kolejna możliwość pozyskania dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw już blisko. Nabór dla wybranych sektorów gospodarki, tj. Horeca, Turystyka, Kultura,
Jednym z prostszych narzędzi wykorzystywanych w doskonaleniu jakości procesów jest Cykl PDCA, znany również jako Cykl Deminga. Sam skrót PDCA
Znaczenie przywództwa w biznesie jest wielowymiarowe i odgrywa kluczową rolę w sukcesie każdej organizacji. Efektywne przywództwo obejmuje nie tylko kierowanie